ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก