ประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

22 พ.ค. 60 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ได้จัดประชุมประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม