การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2/2560

ประจำเดือนเมษายน

24 เม.ย. 60 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม