การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล

ให้ดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด เขต 12 ปี 2560

13 มี.ค. 60 นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลให้ดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด เขต 12 ปี 2560ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์&รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม