พระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25…

20-10-2017 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม IT ADMIN - avatar IT ADMIN

พระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (5 ต.ค 60)

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                            

Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ…

24-10-2017 Hits:27 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง IT ADMIN - avatar IT ADMIN

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        

Read more

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้…

16-10-2017 Hits:38 ข่าวผลการจัดซื้อจัดจ้าง IT ADMIN - avatar IT ADMIN

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  

Read more

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

joomla fanbox module joomla