ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนา…

14-02-2017 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม IT ADMIN - avatar IT ADMIN

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ และพี่เลี้ยงหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการ สุขภาพ เขต 12 สงขลา ดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 โดยมีกิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและพี่เลี้ยงหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน งานพัฒนาพฤติกรรม และชมรม อสม.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเป้าหมาย และตัวแทนองค์กรปกครองส่สนท้องถิ่นตำบลบูรณาการ จำนวน 504 คน ในวันที่ 31 มกราคม 2560...

Read more

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขาย…

25-01-2017 Hits:67 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง IT ADMIN - avatar IT ADMIN

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลาและสาขายะลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลาและสาขายะลา

Read more

Error: No articles to display

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

joomla fanbox module joomla